petek, april 9

Aikido Klub Dokiai

Organizacija kluba

Aikido klub Dokiai deluje kot športno društvo in je tako tudi organiziran. Vodstvo kluba je izvoljeno na rednih letnih skupščinah.
 • Aleksandr Starovojtov - Predsednik kluba
 • Tadej Pačnik - Tajnik kluba
 • Matjaž Žalig - Vodja komisije za napredovanje
 • Martin Hari - Blagajnik
Dokiai je aikido klub, v katerem vlada prijateljsko in sproščeno vzdušje. Treningi so v Ljubljani na treh odlično dostopnih lokacijah v sodobnih telovadnicah.

Učitelji

Učitelji v klubu Dokiai se redno izobražujejo na seminarjih in aikido šolah, predvsem pri Wilku Vriesmanu in Christianu Tissieru. Poleg tega so uradno priznani trenerji, usposobljeni za strokovno delo v športu.
Aleksandr Starovojtov
Glavni inštruktor in predsednik kluba
3. Dan Aikikai
Staša Pisek
Inštruktor
2. Dan Aikikai
Matjaz Zalig
Inštruktor
2. Dan Aikikai
Tadej Pačnik
Inštruktor
1. Kyu

Način vadbe

Borilna veščina aikido je s časom dobila več oblik in načinov vadbe. Tudi v Sloveniji je več različnih oblik aikida.
Aikido klub Dokiai sledi tradicionalni organizaciji svetovne aikido zveze (Aikikai) in principih učenja svetovnega sedeža aikida, Hombu Doja v Tokyu na Japonskem. S tem je del najbolj razširjene oblike aikida na svetu.
Treniramo po sistemu Christiana Tissierja in metodologiji, ki jo je razvil Wilko Vriesman. Smo člani Aikikai zveze Slovenije.

Značilnosti naše aikido vadbe so:

V našem klubu lahko pridobite črni pas v treh do štirih letih. Vsak izbere svoj ritem vadbe.
Treningi so pogosti in raznovrstni.
 • Začetniki in nadaljevalci večinoma vadijo v isti skupini. Začetniki se hitreje učijo, nadaljevalci pa s tem preverjajo zanesljivost lastnih tehnik in se urijo v potrpežljivosti.
 • Treningi so dinamični, telesno intenzivni, sestavljeni iz vadbe aikido tehnik. Tehnike sproščanja, dihalne vaje in krepitev ki-ja vključujemo v vadbo sproti.
 • Intenzivna in hkrati varna vadba z možnostjo stalnega osebnega napredovanja je izredno primeren način aktivnosti za nadaljevanje športne kariere v srednjih letih.
 • Možnost pogostih rednih treningov in učinkovita metodologija poučevanja omogočata hitro napredovanje. V 3-4 letih rednih treningov lahko opravite izpit shodan (črni pas) in prejmete uradno diplomo svetovne aikikai zveze iz Hombu Doja.
 • Treningi so po zahtevnosti tehnik, intenzivnosti in učiteljih različni. Vsak si lahko po svojih željah in možnostih uredi svoj ritem vadbe.
 • Udeležujemo se aikido seminarjev in šol v Sloveniji, bližnji okolici in na Nizozemskem ter z doji gojimo redne prijateljske stike.
 • Vzpodbujamo medsebojno spoštovanje, osebnostno rast in principe aikida prenašamo v vsakdanje osebno in poslovno življenje.
 • Predvsem se v klubu Dokiai družimo v pozitivnem okolju. V urah, ki jih preživimo na blazinah, se telesno razgibamo, umsko sprostimo in napolnimo s pozitivno energijo.
Dokiai je aikido klub v Ljubljani, ustanovljen leta 2004. Danes v njem trenira približno sto aikidok. S kvalitetnim delom strokovno izobraženih učiteljev in rednimi treningi v sodobnih telovadnicah naglo napredujemo v aktiven klub Aikikai zveze Slovenije.

Treningi in seminarji

Po metodi dela sledimo Christianu Tissieru, Wilku Vriesmanu in smernicam svetovne aikido organizacije Aikikai in Hombu Doja na Japonskem.

Imamo širok spekter učiteljev in terminov vadbe. Vsak posameznik si lahko sam priredi in izbere ritem in način vadbe.
Redno se udeležujemo aikido seminarjev in šol v Sloveniji, bližnji okolici in na Nizozemskem ter z doji gojimo redne prijateljske stike.

Zakaj aikido?

Aikido je sodobna borilna veščina japonskega izvora. Poudarja ohranitev lastnega dostojanstva brez povzročanja poškodb drugi osebi.

Aikido za podjetja

Aikido je zelo učinkovit način reševanja konfliktov in obvladovanje stresa tudi v poslovnem svetu. S strokovnim seminarjem Aikido v poslovnem svetu vam zagotavljamo opazen napredek v kulturi poslovanja in zmagovalce brez poražencev.

petek, april 10

blog script for the main page

Usposobljenost


Aleksandr Starovojtov
 • Usposobljenost za strokovno delo v športu (tržnik v športu št, diplome 25139-2518 reg. MŠŠ)
 • Usposobljenost za trenersko delo v veščinah Aikido, Judo, Ju-Jitsu (inštruktor Juda št, diplome 25139-2485 reg. MŠŠ)
Tadej Pačnik
 • Usposobljenost za strokovno delo v športu (tajnik v športu, št. diplome XXXX reg. MŠŠ)
 • Usposobljenost za trenersko delo v veščinah Aikido, Judo, Ju-Jitsu
Martin Hari
 • Usposobljenost za strokovno delo v športu (tržnik v športu, št. diplome 59828-2518 reg. MŠŠ)

četrtek, april 9

Aikido za podjetja

Aikido je eden izmed najbolj učinkovitih programov za konstruktivno reševanje konfliktov in obvladovanje stresa. Namenjen je skupinam, organizacijam in podjetjem
Vsak izkušeni vodja bo soglašal, da so zadovoljni, mirni, samozavestni in nekonfliktni zaposleni najboljši sodelavci. Okolje, kjer je čutiti spoštovanje in sodelovanje, nedvomno pripomore k uspešnosti podjetja. Storilnost in stopnja učinkovitosti se s pomočjo Aikido veščin vidno povečata, neučinkovitost pri delu in pogosta menjava zaposlenih pa znatno zmanjšata.
Na delavnici bodo predstavljena Aikido načela, ki naučijo zaposlene in vodilne v podjetjih učinkovitega odločanja, reševanja problemov in medsebojnega sodelovanja. Udeleženci delavnice bodo osebnostno napredovali, povečanje njihove samozavesti in uporaba novih spretnosti pa bosta zagotovila večjo uspešnost organizacije ali podjetja.
Zagotavljamo vam opazen napredek in zmagovalce brez poražencev.

Delavnice

 • Obvladovanje konfliktov: kako konflikt preobraziti v napredek
 • Preganjalci stresa in umirjanje notranje nevihte
 • Drug pogled na konflikt: Sprostitev in polnjenje baterij
 • Aikido za prodajo in marketing
Obvladovanje konfliktov: kako konflikt preobraziti v napredek
Najmočnejši in najpogostejši rušitelj v današnji družbi je vseprisoten stres. Sodelovanje na tej delavnici udeležencem prinaša sprostitev in okrepitev ter jim ponuja sveže načine obvladovanja agresivnih okolij in situacij. Z uporabo preprostih in ucinkovitih kinesteticnih vaj in tehnik te plemenite borilne veščine se telo in um spravita. Aikido pomeni pot harmonije z univerzalno energijo. Naučite se skladnosti v sproščenem, osrediščenem stanju in pozabite na "delovanje proti svojemu nasprotniku".

Udeleženci delavnice se bodo naučili:

 • najti ravnotežje v vsakdanjem življenju
 • pretvoriti stres v ustvarjalno energijo
 • olajšati življenje napora in vnesti vanj moč
 • ustvariti harmonične odnose
Trajanje: 60 minut
Preganjalci stresa in umirjanje notranje nevihte
Kopičenje stresa v veliki meri pripomore k poslabšanju zdravja, zmanjšanju produktivnosti in izgubi veselja do življenja. Poleg občutkov frustracije in jeze je stres kriv za rušenje ravnotežja in ustvarjalne energije.
Delavnica bo predstavila metode in orodja za sprostitev pritiska in preprečevanje kopičenja stresa.

Udeleženci delavnice se bodo naučili:

 • postati osredišceni v vsakdanjem življenju
 • sprostiti zavest, telo in duha
 • pretvoriti stres v ustvarjalno energijo
Trajanje: 120 minut
Drugi pogled na konflikt: sprostitev in polnjenje baterij
Aikido uči, kako stopiti iz brezizhodnega položaja in poiskati nov način, da bi obvladali agresivno okolje ali situacijo. S pomocjo takega pristopa posameznik preneha nasprotovati napadalcu in začne sodelovati s partnerjem na sprošcen in učinkovit način.

Udeleženci delavnice se bodo naučili:

 • ustvariti stabilnost v vsakdanjem življenju
 • pretvoriti stres v ustvarjalno energijo
 • olajšati življenje napora in ga zapolniti z močjo
 • ustvariti harmonicne odnose
Trajanje: 120 minut
Aikido za prodajo in marketing
Na današnjem izrazito tekmovalnem trgu je kupčija vec kot kupčija – je korak k dolgotrajnem razmerju s stranko. Ko pride do pogajanj, sodobni profesionalci na področju prodaje vedo, da morajo stremeti k izidu, ki bo sprejemljiv za obe strani. Naš način spoprijemanja z napakami in ohranjanje kontrole v vsaki situaciji vkljucuje uporabo načel Aikida. Ta lekcija predstavlja učinkovit koncept uporabe nasprotnikove sile v našo korist.
Program je uporaben za vse v organizaciji, ki imajo opraviti s strankami, saj jih nauci razpršiti težavne situacije.

Udeleženci delavnice se bodo naučili:

 • izogniti se neugodnim situacijam ali jih razpršiti
 • pridobiti nadzor nad situacijo
 • ustvariti rešitve, kjer obe strani zmagata
Trajanje: 90 minut

Prilagoditve

Vsaka organizacija (podjetje) ima lastno in posebno kulturo, potrebe in edinstven pristop k spremembam. Zato bo naš tim v sodelovanju z vami prilagodil program glede na podjetje, morebitne težave, dileme in možnosti, tako da bomo ustrezne ucne cilje in želene rezultate opredelili skupaj.

Kakšne so koristi za delodajalca?

Praktični seminar postane ucinkovit pripomoček za obvladovanje sodobnega agresivnega okolja, saj razvije skrite potenciale zaposlenih.
Kot rezultat statistike navajajo zmanjšano odsotnost z delovnega mesta zaradi posledic stresa, zmanjša se tudi pretok zaposlenih. Dvigne se morala in večji poudarek je na varnosti delovnega mesta, kar razvija lojalnost podjetju. Dovolite, da profesionalna ekipa popelje vaše podjetje v prihodnost uspehov, miru in spoštovanja! Posamezniki bodo nagrajeni s povecanim zaupanjem vase, zavestjo in izboljšano samopodobo. Vam bo omogoceno obvladati verbalna in neverbalna soocenja na delu in izven.
 • naše storitve zagotavljajo zadovoljstvo in takojšnje rezultate
 • na vašo željo vam pripravimo prilagojeno delavnico
 • trajanje delavnice je po potrebi lahko skrajšano ali podaljšano.
Za več informacij o pravih koristih delavnic Aikida ali urnika nas obišcite, telefonirajte ali pišite.

Aikido Aikikai

Morihei Ueshiba

(1883-1969)
Ustanovitelj aikida, imenovan tudi O Sensei (veliki učitelj). Po dolgi in uspešni poti bojevnika, veščega trdih "budo" japonskih borilnih veščin je spoznal, da je edina prava zmaga nad lastnimi notranjimi nesoglasji.
Na teh temeljih je ustanovil aikido in tehnike, s katerimi preusmerimo napad in onemogočimo napadalca brez hujših poškodb. S časom se je aikido razvil ne le v učinkovit način samoobrambe, temveč v celovito razumevanje življenja s pomočjo raziskovanja univerzalnih zakonov energij.
> več ... (wikipedia.org)

Kaj je Aikido?

Japonske besedo so sestavljene iz posameznih pomenskih besed.
ai - srečati, združiti, biti ubran
ki - duh, misel ali univerzalna sila
do
- način, smer ali pot
Tako lahko rečemo, da je aikido "način, kako se spojiti vseobsegajočo, univerzalno energijo".
Besedo aiki pa lahko prevedemo tudi kot "prilagoditev na okoliščine", kar je manj običajno in manj metafizično, vendar natančno predstavlja drugi dve plati aikida, fizično in psihološko.
Dobesedni prevod besede 'ai-ki-do' je umetnost približevanja harmoniji in enotnosti.
> Več ... (wikipedia.org)

Aikido pripomore k izboljšanju telesnega počutja, notranjega ravnovesja in dviguje samozavest v osebnem življenju.
Aikido je sodobna borilna veščina japonskega izvora. Poudarja ohranjanje lastnega dostojanstva v borbi, učinkovito obrambo brez nepotrebnega povzročanja poškodb napadalcu.
Aikido ne pozna tekmovanj. Smisel aikida je v iskanju popolnosti izvajanja tehnik, premagovanje notranjih nasprotij in v osebnostni rasti.

Zakaj treniram Aikido

Aikido vam pomaga, da najdete odgovor na 'kaj iščem?' ali 'Česa si želim?'. V dojo pride vsak s svojim pričakovnjem. Neredki ugotovijo, da je Aikido to, kar so nevede iskali celo življenje. Predstavljamo povzetke mnenj naših študentov:

Telesno

 • Izboljšano splošno telesno počutje, prožnost, ravnotežje, vzdržljivost
 • Zmanjšanje telesne teže, poveča se kapaciteta srca in pljuč
 • Več življenjske vitalnosti in volje, sproščenost telesa
 • Razvijanje skladnosti gibov in spretnosti, ki so uporabne v vsakdanu
 • Uspeh vadbe je neodvisen od fizične moči
 • Varna vadba za napredne športnike v srednjih in zrelih letih

Družabno

 • Prijateljsko vzdušje, primerno tudi za skupno družinsko vadbo
 • Spremenjen pogled na svet iIzboljša odnose doma in v službi
 • Spoznavanje ljudi s podobnimi interesi in novih prijateljev po vsem svetu
 • Zaradi neagresivnosti in kultiviranosti sodi aikido med borilne športe z visoko izobraženimi člani

Umsko

 • Izboljšanje samodiscipline
 • Povečanje sposobnosti razumevanja drugih
 • Umirjenost in prisebnost vsak dan
 • Povišana samozavest in ter obvladovanje samega sebe
 • Zmanjšani napadi jeze in druge agresije
 • Obvladovanje stresnih situacij (fizični ali besedni napad)
 • Razgibavanje uma z neprestanim učenjem

Duhovno

 • Napredovanje v duhovnem razvoju
 • Vzpostavitev harmonije z lastnimi močmi in z energijo okoli nas
 • Neizčrpen vir učenja

Povzetek

Za uspeh pri Aikidu ni pomembna velikost ali fizična moč, bolj je v ospredju gibanje telesa in usklajeni gibi. Med treniranjem se razvija sproščena drža ter telesno in psihično ravnovesje.
Vadba uravnava telo, um in duha ter v stresnih situacijah nauči učenca odreagirati razumno. Prav tako povečuje telesno prožnost in toleranco - kvaiteti, ki sta v sodobni družbi zelo koristni.
Aikido treninga se posamezniki udeležijo iz različnh razlogov, kot fizični trening, za samoobrambo ali zaradi navdušenosti nad njegovo filozofijo. Vsak razlog je dober. Zgodi se tudi, da nadaljujejo s treniranjem, ker je to zabavno in spodbudno.
Večina športov je omejena s starostjo. Tako si je na primer težko predstavljati 70-letnega nogometaša ali boksarja, ki je enako uspešen, kot pred 30-imi leti. Lepota Aikida je prav v tem, da lahko napredujete do pozne starosti.

Aikido kot dopolnilo drugi športni dejavnosti


Aikido je idealna športna vadba za aktivne športnike v zrelih letih, saj je varen za telo. Principi aikida pomagajo šprtnikom raznovrstnih panog v napredovanju.
Dokiai ponuja vašemu klubu nove športne rešitve; treningi Aikida - netekmovalne neagresivne veščine, kot dodaten vir fizične in psihične zmogljivosti tako za posamezne športnike kot za ekipo.

Treningi za mlade zagotavljajo:

 • vzdržljivost, ravnotežje, moč
 • razvijanje skladnosti in spretnosti gibov, izogibanje poškodbam
 • zanimanje in uživanje v igri
 • obvladovanje stresnih situacij, zmanjševanje agresije, spoštovanje ostalih
 • disciplino, samozavest, obvladovanje samega sebe in nasprotnika

Treningi za za starejše nudijo:

 • gibčnost, ravnotežje, trdna volja, več življenjske vitalnosti
 • obvladovanje stresnih situacij in agresije
 • stalno učenje in izpopolnjevanje
 • varna športna aktivnost in napredovanje do pozne starosti
Po naših izkušnjah se že po 6 mesecih treningov 2-krat na teden pokažejo zadovoljivi rezultati in uspehi.

Podpira nas svetovni sedež Aikida na Japonskem, ki prek svojih učiteljev in trenerjev skrbi, da kvaliteta treningov ostaja na najvišji ravni. Klub Dokiai je član Aikikai Zveze Slovenije.
Ce se vam zdi takšen dodaten program za vaš klub koristen, nam sporočite. Poizkusni trening ali demonstracijo lahko naredimo pri vas.

Treningi

Lokacije

Treninge imamo na treh odličnih lokacijah v Ljubljani, za Bežigradom in v Centru. Vadimo v sodobnih telovadnicah, namenjene vadbi borilnih veščin: dvorana Judo kluba Bežigrad, telovadnica Varnost, telovadnica Fakultete za varnostne vede. Klikni za povečavo zemljevida.
lokacija Bu-ba center, Staničeva

Bu-Ba


(šotor Triglav) Vodovodna 25, Ljubljana-Bežigrad

Staničeva

(Poslovna zgradba Varnost) Staničeva 41, Ljubljana - Bežigrad

Srednja Gradbena in Ekonomska Šola

Dunajska 102 Ljubljana - Bežigrad

Fakulteta za varnostne vede

Kotnikova 8, Ljubljana-Center

Mladinski dom Malči Beličeve

Mencingerjeva 65, Ljubljana-Vič

Kot člani aikido kluba Dokiai se lahko pridružite treningom vseh aikido klubov, včlanjenih v Aikikai zvezo Slovenije : Misogi (Škofja Loka, Velenje), Shinken (Ljubljana Šentvid), Shugyo (Jesenice). > Lokacije po Sloveniji Na teden imamo sedem treningov na treh lokacijah v Ljubljani. Udeležite se lahko vseh, tudi kot začetnik


Urnik

Urnik velja od: 01.02.2010.
Ponedeljek
Trening A, C
19.00-20.30Vič
Torek
Trening C
8.30-10.00
Bu-Ba
Trening A
20.00-21.30
FVV
Sreda
Trening A, C
19.00-20.30
Stainčeva
Četrtek
Trening B
8.30-10.00
Bu-Ba
Trening A
18.00-19.30
FVV
Trening A18:00-19:00Vič
Sobota
Boken + A,B,C
8.30-10.00
Bu-Ba

Vrste treningov

Treningi so razdeljeni v tri skupine:
Treningi A - Matjaž
Postava, koraki, razumevanje smeri, piljenje tehnik.
Brez omejitev. Primerno za 6. do 2. kyu, posebej pri pripravah za izpit.
Treningi B - Tadej
Kondicijski trening, usklajevanje gibov, fizična moč. Podprto s filozofskim pogledom na aikido.
Brez omejitev.
Treningi C - Saša
Razvijanje moči Ki, razvijanje tehnik v hitrosti in ritmu.
Priporočeno 4. kyu in višje. (Trening C vedno poteka vzporedno s katerim od druge vrste treninga, zato lahko tudi v tem terminu vadijo vsi.)
Treningi Bokken - Matjaž
Trening z orožjem.
(Bokken je lesen meč, vadbeni nadomestek za katano.)
Treningi potekajo celo leto od 1. septembra do 1. julija.
V času počitnic se udeželujemo seminarjev in šol.

Seminarji

Redno se udeležujemo aikido seminarjev in šol v Sloveniji in tujini. V velikem številu obiskujemo zimske in poletne šole aikida na Nizozemskem pod vodstvom Wilka Vriesmana oz. Christiana Tissiera. Lahko se nam pridružite.

Oprema

Aikido vadimo v vadbeni obleki (jap. keikogi). Pri vadbi smo bosi.
Za vadbo aikida navadno uporabljamo lahko (manj debelo) obliko vadbene obleke za judo (judogi). Uveljavljen izraz za vadbeno obleko je kimono (ni pa pravilen - kimono je svečana obleka).
Višji rangi aikidok nosijo prek obleke še posebne temne hlače (jap. hakama).

Etika v doju

V Aikidu ni pomembna le vztrajna vadba in napredovanje v tehnikah, ampak je enako pomemben naš odnos do učitelja, drugih učencev in do samih sebe. Nekaj splošnih napotkov:
 • Ob vstopu in odhodu iz doja se priklonimo, enako tudi ko stopimo na blazine (tatami) in preden jih zapustimo.
 • S spoštovanjem osnovnih pravil zagotavljamo sproščen odnos in varno vadbo borilne veščine.
 • Med treningom se vedemo spoštljivo. Pred pričetkom in na koncu vaje se partnerju priklonimo z besedami »Onegaišimasu« (kar dobesedno pomeni: »Prosim, ustrezite moji ponižni prošnji po učenju«). Na koncu vaje se partnerju zahvalimo s priklonom.
 • Na trening se prihajamo dovolj zgodaj, da se vadba lahko prične točno ob uri. Kdor zamudi, se usede na rob tatamijev, pozdravi s priklonom, in počaka, da ga učitelj pokliče k treningu.
 • Redna skrb za osebno higijeno je obvezna. Pred treningom poskrbimo, da smo čisti, imamo postrižene nohte in čisto opremo.
 • Pred treningom s telesa snamemo nakit, ure in druge predmete, ki so nevarni za nas in partnerje.
 • V dojo ne nosimo hrane in pijače. S seboj imamo lahko vodo ali osvežilno pijačo, ki pa je nikoli ne pijemo ali odlagamo na tatamijih.
 • Medtem ko učitelj kaže in razlaga tehniko, ga poslušamo brez komentarjev. Ko zaključi, se mu zahvalimo s priklonom in takoj začnemo z vajo.
 • Sprejemanje in izvajanje tehnike sta enakovredna dela vadbe aikida. Oboje vadimo zavzeto. Ne komentiramo in popravljamo napak partnerja, temveč se trudimo izboljšati lastno tehniko.
 • Če moramo zaradi kakršnega koli razloga zapustiti trening, se priklonimo partnerju in učitelja prosimo za dovoljenje za odhod.
 • Med treningom se ne pogovarjamo in ne razlagamo drug drugemu tehnik, ker je to učiteljeva naloga. Vedno vadimo le tisto, kar pokaže učitelj.
Ob upoštevanju teh pravil je vadba prijetna, učinkovita in varna.

Vpis in članarina

Plačilo članarine

Priporočamo plačilo prek nakazila na bančni račun. Rok plačila je 10. dan v tekočem mesecu.
Naziv: Športno društvo Dokiai
Naslov: Dolenjska 19 1000 Ljubljana
Namen plačila: Članarina
Št. računa: 0205 8025 4809 727 pri NLB d.d. Ljubljana
Članarino lahko poravnate tudi osebno na treningu pri blagajniku kluba, Martinu Hariju.
Odsotnost s treningov javite v naprej, sicer vadnina zapade.
Novo pridruženi člani plačajo članarino v enkratnem znesku za 3 mesece v naprej.

Pridružite se lahko kadarkoli.
Pridružite se nam lahko kadarkoli. V okviru rednih treningov organiziramo skupine, v katerih se začetniki naučijo osnov (meti, padci, osnovni prijemi, vzvodi in udarci). Po nekaj tednih nadaljujejo z varno vadbo v mešanih skupinah z nadaljevalci.
Naša metoda poučevanja omogoča hitro napredovanje v znanju, samozavesti in telesnih sposobnostih. Vsak posameznik pa si z izbiro treningov lahko vadbo prilagodi lastnemu ritmu, času in sposobnostim.
Vabimo vas, da se nam pridružite na treningu (urnik treningov). Prvi trije obiski so brezplačni.
S seboj prinesite udobno majico in dolge hlače za vadbo. Na blazinah smo bosi. > Kontaktne informacije

Članarina


Z letno članarino lahko obiskujete treninge sedemkrat na teden.
Izpiti so brezplačni.
Člani kluba plačujejo letno ali mesečno članarino. S plačano članarino imajo vstop na treninge po lastni izbiri. Polaganje izpitov člani ne plačujejo.

Letna članarina

Letna članarina znaša 380 €, za študente 330€.
S plačilom članarine v enkratnem znesku lahko obiskujete vse treninge eno leto.

Mesečna plačila

Če članarine ne poravnate v enkratnem znesku, velja spodnja tabela.
 • obisk treningov : odrasli / študentje / otroci
 • 2x tedensko : 38 € / 33 € / 30 €
 • 3x tedensko : 45 € / 38 €
 • neomejeno : 52 € / 42 €

Popusti

Študentom Filozofske fakultete priznamo poseben popust. Članarina za semester za vadbo 2 x tedensko je 135 €.
Če ste večja organizacija, ki bi želela včlaniti več tečajnikov, pokličite za dogovor o dodatnih popustih na skupine.
Sicer pa: nikogar ne bomo zavrnili zaradi pomanjkanja denarja. O svoji situaciji se pogovorite s trenerjem. Plačilo vadnine lahko odslužite s klubskim delom. Vedno se kaj najde ...

Lokacije aikido treninga v Sloveniji

 • Misogi (Škofja Loka, Velenje)
 • Shinken (Ljubljana Šentvid)
 • Shugyo (Jesenice)

Kot člani aikido kluba Dokiai se lahko poleg rednih trenigov kluba pridružite treningom vseh aikido klubov, včlanjenih v Aikikai zvezo Slovenije.Po zemljevidu se premikate s potegom miške (klik & premik).
Povečavo spreminjate z vrtenjem koleščka na miški.


Kontakt

Športno društvo Dokiai

Mat. št.: 1955942
ID za DDV: SI10304681
TR: 0205 8025 4809 727 pri NLB d.d.
> Plačilo članarine

Aikido klub Dokiai

Športno društvo Dokiai (sedež)
Dolenjska c. 19
1000 Ljubljana
> Lokacije treningov

e-pošta: info@dokiai.com
spletno mesto: www.dokiai.com

Trenerji

Saša: 031 479 358
Staša: 040 501 737
Matjaž: 041 789 217
Tadej: 040 745 892

Predstavitev trenerjev

Aikido ljubljana trening za otroke

Aikido za otroke

Za razliko od odraslih, ki se odločijo za Aikido zaradi lastnega miru, sprostitve ali samoobrambe, pri otrocih ne moremo pričakovati istih razlogov za trening.

Zakaj je torej ideja dobrodošla za otroke? Kako jim lahko koristi?
Aikido je neagresivna borilna veščina. Aikido ne spodbuja otrok k nasilnemu vedenju do sovrstnikov, bratov in sester ali k mučenju živali. Aikido tehnike delujejo le v primeru, če nekdo drug poruši pravila oziroma napade.
Otroci se naučijo samospoštovanja. Do drugih se ne vedejo nasilno, vendar se znajo ubraniti, kadar so žrtve nasilja sami.
Prostor za druženje in igro z drugimi otroki. Za razliko od večine športnih aktivnosti se pri treniranju Aikida enakopravno srečujejo deklice in dečki različnih starosti.
Otroci se naučijo biti mirni. Otroci so po naravi živahni in prav je tako. Aikido jim pomaga doseči, so kljub temu lahko mirni, ko se od njih to zahteva, v šoli, pri delanju domačih nalog, pred nastopom. Način take umiritve je prijeten, saj jih ne sili, da zadržujejo svoja čustva.
Otroci se naučijo pozitivno gledati na svet. Aikido uči, da le harmonija s svetom omogoča ustvarjanje nečesa vrednega. Ee se stvari lotiš mirno, pravilno in z dobro voljo, boš uspel, ne glede na situacijo.
Aikido pomaga v šoli. S treniranjem Aikida otroci razvijajo jasno in mirno misel, laže sledijo snovi in se bolje znajdejo v stresnih situacijah pri testih, spraševanju ali izpitih. V življenju gre za napredovanje na različnih področjih, biti uspešen v šoli je v odraščanju eden izmed pomembnejših.
Vsak je lahko najboljši. Aikido ne zahteva atletskih sposobnosti. Pomembno je napredovanje glede na lastne sposobnosti in ohranjanje pozitivnega odnosa. Kaj boljšega lahko naučimo svoje otroke?
Aikido je fizična aktivnost. Mogoče bodo v zvečer šli v posteljo malo prej :-)
Oglasite se, oglejte si naš trening. Najboljše pa je enostavno poskusiti!

četrtek, marec 19

Urnik od 22.03.2009

uraponedeljektoreksredačetrteksobota
08:30-10:00
C
BBoken - A, BC
18:30-19:45B C
A CA (18:00)
20:00-21:30A


Skupine

A: Tehnike - pomembni so pravilni koraki in drža, razumevanje smeri ter piljenje tehnik. Brez omejitev.

B: Kondicijski trening - usklajeni gibi in fizična moč. Brez omejitev.

C: Ki, Flow - poudarek je na Ki principih, tekočih tehnikah in občutku za ritem, od 5. kyu-ja dalje


Lokacije

Bu-Ba - Vodovodna 25

Staničeva - Staničeva 41

FVV - Kotnikova 8


sreda, december 17

Aikido za podjetja

Aikido je eden izmed najbolj učinkovitih programov za konstruktivno reševanje konfliktov in obvladovanje stresa. Namenjen je skupinam, organizacijam in podjetjem

Vsak izkušeni vodja bo soglašal, da so zadovoljni, mirni, samozavestni in nekonfliktni zaposleni najboljši sodelavci. Okolje, kjer je čutiti spoštovanje in sodelovanje, nedvomno pripomore k uspešnosti podjetja. Storilnost in stopnja učinkovitosti se s pomočjo Aikido veščin vidno povečata, neučinkovitost pri delu in pogosta menjava zaposlenih pa znatno zmanjšata.

Na delavnici bodo predstavljena Aikido načela, ki naučijo zaposlene in vodilne v podjetjih učinkovitega odločanja, reševanja problemov in medsebojnega sodelovanja. Udeleženci delavnice bodo osebnostno napredovali, povečanje njihove samozavesti in uporaba novih spretnosti pa bosta zagotovila večjo uspešnost organizacije ali podjetja.

Zagotavljamo vam opazen napredek in zmagovalce brez poražencev.

Delavnice

 • Obvladovanje konfliktov: kako konflikt preobraziti v napredek
 • Preganjalci stresa in umirjanje notranje nevihte
 • Drug pogled na konflikt: Sprostitev in polnjenje baterij
 • Aikido za prodajo in marketing

Obvladovanje konfliktov: kako konflikt preobraziti v napredek
Najmočnejši in najpogostejši rušitelj v današnji družbi je vseprisoten stres. Sodelovanje na tej delavnici udeležencem prinaša sprostitev in okrepitev ter jim ponuja sveže načine obvladovanja agresivnih okolij in situacij. Z uporabo preprostih in ucinkovitih kinesteticnih vaj in tehnik te plemenite borilne veščine se telo in um spravita. Aikido pomeni pot harmonije z univerzalno energijo. Naučite se skladnosti v sproščenem, osrediščenem stanju in pozabite na "delovanje proti svojemu nasprotniku".

Udeleženci delavnice se bodo naučili:

 • najti ravnotežje v vsakdanjem življenju
 • pretvoriti stres v ustvarjalno energijo
 • olajšati življenje napora in vnesti vanj moč
 • ustvariti harmonične odnose
Trajanje: 60 minut

Preganjalci stresa in umirjanje notranje nevihte
Kopičenje stresa v veliki meri pripomore k poslabšanju zdravja, zmanjšanju produktivnosti in izgubi veselja do življenja. Poleg občutkov frustracije in jeze je stres kriv za rušenje ravnotežja in ustvarjalne energije.

Delavnica bo predstavila metode in orodja za sprostitev pritiska in preprečevanje kopičenja stresa.

Udeleženci delavnice se bodo naučili:

 • postati osredišceni v vsakdanjem življenju
 • sprostiti zavest, telo in duha
 • pretvoriti stres v ustvarjalno energijo
Trajanje: 120 minut

Drugi pogled na konflikt: sprostitev in polnjenje baterij
Aikido uči, kako stopiti iz brezizhodnega položaja in poiskati nov način, da bi obvladali agresivno okolje ali situacijo. S pomocjo takega pristopa posameznik preneha nasprotovati napadalcu in začne sodelovati s partnerjem na sprošcen in učinkovit način.

Udeleženci delavnice se bodo naučili:

 • ustvariti stabilnost v vsakdanjem življenju
 • pretvoriti stres v ustvarjalno energijo
 • olajšati življenje napora in ga zapolniti z močjo
 • ustvariti harmonicne odnose
Trajanje: 120 minut

Aikido za prodajo in marketing
Na današnjem izrazito tekmovalnem trgu je kupčija vec kot kupčija – je korak k dolgotrajnem razmerju s stranko. Ko pride do pogajanj, sodobni profesionalci na področju prodaje vedo, da morajo stremeti k izidu, ki bo sprejemljiv za obe strani. Naš način spoprijemanja z napakami in ohranjanje kontrole v vsaki situaciji vkljucuje uporabo načel Aikida. Ta lekcija predstavlja učinkovit koncept uporabe nasprotnikove sile v našo korist.

Program je uporaben za vse v organizaciji, ki imajo opraviti s strankami, saj jih nauci razpršiti težavne situacije.

Udeleženci delavnice se bodo naučili:

 • izogniti se neugodnim situacijam ali jih razpršiti
 • pridobiti nadzor nad situacijo
 • ustvariti rešitve, kjer obe strani zmagata
Trajanje: 90 minut

Prilagoditve

Vsaka organizacija (podjetje) ima lastno in posebno kulturo, potrebe in edinstven pristop k spremembam. Zato bo naš tim v sodelovanju z vami prilagodil program glede na podjetje, morebitne težave, dileme in možnosti, tako da bomo ustrezne ucne cilje in želene rezultate opredelili skupaj.

Kakšne so koristi za delodajalca?

Praktični seminar postane ucinkovit pripomoček za obvladovanje sodobnega agresivnega okolja, saj razvije skrite potenciale zaposlenih.

Kot rezultat statistike navajajo zmanjšano odsotnost z delovnega mesta zaradi posledic stresa, zmanjša se tudi pretok zaposlenih. Dvigne se morala in večji poudarek je na varnosti delovnega mesta, kar razvija lojalnost podjetju. Dovolite, da profesionalna ekipa popelje vaše podjetje v prihodnost uspehov, miru in spoštovanja! Posamezniki bodo nagrajeni s povecanim zaupanjem vase, zavestjo in izboljšano samopodobo. Vam bo omogoceno obvladati verbalna in neverbalna soocenja na delu in izven.

 • naše storitve zagotavljajo zadovoljstvo in takojšnje rezultate
 • na vašo željo vam pripravimo prilagojeno delavnico
 • trajanje delavnice je po potrebi lahko skrajšano ali podaljšano.
Za več informacij o pravih koristih delavnic Aikida ali urnika nas obišcite, telefonirajte ali pišite